BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Ekim 2023

 • Sadece sempozyum web sitesi üzerinden online ortamda gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Başka yollarla (posta, e- mail vb.) gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.
 • Gönderilecek bildiri özetleri deneysel çalışmalar, özgün klinik çalışmalar ya da özgün olgu raporları şeklinde olabilir. Bildiri özetini online ortama yükleyen araştırmacı bildiri özetinin tüm etik kurallara uygun olduğunu taahhüt eder. Yazım kuralları hatalarından bildiri yazarları sorumludur.
 • Bildiri başlığı sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
  Örneğin: Prolaktinomada kabergolin tedavisinin etkinliği
 • Başlıkta kısaltma olmamalıdır.
 • Yazarların adları yazılırken hem isim, varsa ikinci isim, hem de soyisimler büyük harfle başlamalıdır. Ünvan kullanılmamalıdır.
  Örneğin: Mehmet Ali Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulundukları şehir yazılmalıdır.
  Örneğin: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • Bildiri özetlerinde standart kısaltmalar açıklamaları olmadan kullanılabilir. Özel bir kısaltma kullanıldığında, kısaltmanın ilk geçtiği yerde parantez içerisinde ne olduğu belirtilmelidir.
 • Olgu bildirimleri aşağıda belirtilen ana başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Giriş
  • Olgu sunumu
  • Sonuç
 • Deneysel ve klinik çalışmalar aşağıda belirtilen ana başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Giriş
  • Yöntem
  • Bulgular
  • Sonuç
 • Bildiri özetleri başlık, yazar adları ve yazarların çalıştıkları kurumlar hariç tutulmak üzere toplamda 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Kaynakça belirtilmesine gerek yoktur.
 • Bildiri özetleri en fazla bir tablo ve bir figür içerebilir. Tablo ve figür bildiri özeti ana metninde olmamalıdır; tablonun ve figürün ayrıca yüklenmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Uygun şekilde gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 6 bildiri sözel bildiri olarak kabul edilecektir. Diğer bildiriler de Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirmede uygun bulunması durumunda poster bildiri olarak kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları bildiri sahiplerine elektronik posta kanalıyla iletilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler (sözel ve poster) sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır.

SUNUM BİLGİLERİ

Sözel Sunumlar

 • Sözel sunum olarak seçilmiş bildirilerin araştırmacılarından en az birinin sözel sunum saatinde sempozyum merkezinde bulunması gerekmektedir.
 • Sözel sunumlar 11 Kasım 2023 12:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Her bir sunum için belirlenen süre 7+3 dakikadır. 3 dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır.
 • Sözel sunumların genel sunum kurallarına uygun olarak hazırlanması tavsiye edilir.

Poster Sunumlar

 • Poster sunumları 11 Kasım 2023 12:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Posterler 50 cm (en) x 70 cm (boy) ebatlarında hazırlanmalıdır.